Регистрация

Сън

Но аз ти пиша,

щом кат те обичам,

макар, че ти студен си и сега.

Ще го получиш, после, безразличен,

ще го захвърлиш при другите писма.

Аз ще те срещна с твоето момиче

и без омраза ще те поздравя,

какво от туй, че те обичам,

нима аз нямам право на това.

С него аз не искам нищо,

не носи ми то ни радост, ни тъга,

а просто свалям туй, което ме потиска

и туй което ми тежи.

Раздялата не значи край на всичко,

по-скоро тя е някаква умора.

Бъди добър, добра ще съм и аз,

поне в раздялата да бъдем хора!

Аз ще си тръгна,

няма да ти преча,

ненужни думи няма да мълвя,

за теб ще бъда чужда и далечна,

нима аз нямам гордост за това!