Регистрация

Сега!

Сега съм

пъпка-цвете във роса.

Поспри и ме погледай -

за наслада.

До утре

може и да прецъфтя.

И утре

ти не спирай.

Отминавай...