Регистрация

Сетива

И пътищата никъде не водят.

Отникъде -

заникъде вървят.

Аз чужда съм.

А искам да съм твоя.

И всички сетива във мен

болят.