Регистрация

Спомен

Аз знам, че вечно ще ме помниш,

аз знам, че вечно ще ме знаеш,

аз знам, че все ще ме говориш

и знам, че все ще ме мечтаеш.

Ръцете ти - изкряща топлина,

очите ти, зелена са отрова,

а устните са приказка една,

насън ще бродя, докато мога.

Аз знам, че вечно ще те помня,

аз знам, че вечно ще те зная,

аз знам, че все ще те говоря,

и знам, че все ще те мечтая.