Регистрация

Спомен

Разумът от теб се отрича,

той знае, че пак ще боли.

Но тялото още те обича

и кръвта ми безумно гори.

Пред очите ми изкача твоя лик,

споменът за теб ужасно боли.

Душата ми надава мъчителен вик,

а сърцето ми плаче - в него си ти!