Регистрация

Стихия

И пак ще лумнат

огнени езици -

високо, до самите небеса.

Почакай малко.

После ще ме видиш

как ще изгрея там.

Като звезда.