Регистрация

Свобода

На изток тъй е розово небето над хоризонт отдалечен

събужда слънцето от сън със крясък гларус запленен,

безкрайна синя морска шир и свобода без дъх бленува

рее се, трепти сърцето му в мечти и в сънища пътува........