Регистрация

Ти дойде

Като изгрев, след нощно забвение,

като залез, след ден на смирение...

Ти дойде... и аз те дочаках...

и не искай от мен да забравя,

как земята мирише - след дъжд,

и не искай от мен да забравя-

как детето се смее в образ на мъж...

Ти дойде...