Регистрация

Ти си любовта

Аз мога да те чувствам,

да те имам -

дори да си

на края на света.

Не питам кой си,

как да те наричам.

Аз просто зная -

ти си любовта!