Регистрация

Трябва

Чуждите очи ще ни гледат,

ще си кажат "та те са щастливи"

ще завийдат за нашата младост

ще ни гледат и ще отминат малчаливи.

Ти тръгваш и така трябва

изпитание за нас е това,

за нас това е пътека

по нея ще минем и ще отминем

заедно с тебе ръка за ръка.