Регистрация

Твоята усмивка

Жадният ти поглед ме стопява.

Разпадам се -

на хиляди искри.

любовта ни

всеки ден изгрява

под небе -

от розови мечти.