Регистрация

Ураган

Душата празна, безвъзвратно охладена

от тъга и много болка е сломена!

Истината бавно покрай мен минава и нахлува,

тя е тази която те разсича и завинаги лекува...

Къде замина тази обич непреодолима,

къде е ласката, тъй неповторима?

Гняв и ярост ме притискат във прегръдка здрава

дъхът ми спира, съдира ме и никой не прощава!