Регистрация

Усещане

Виждам във очите ти съмнение,

От моя пъстър многослов

И някакво странно стеснение

От онази далечна любов.

Има ли смисъл на колене

да доказва някой чувствата си,

щом пламнали са помежду ни,

сами защо да ги гасим.