Регистрация

Вик

Обиждаме, кориме - като за "Бог да прости"

обичаме по малко... Тя - Любовта,

(само е на гости) посрещната, желана, но...

да не се застоява, че загрубява.

Но... страшното не е в нищетата,

страшното не е и в суетата...

Страшно е, че в делника днешен,

делник без край,

не изпитваме страх,

от това, че след миг ще останем сами-

само с нашия вик...