Регистрация

Голям червей

- Онзи ден хванах огромна риба
- И какво направи с нея?
- Нищо, до като я извадих и червеят я изяде