Регистрация

Искаш ли да спреш пиенето

- Искаш ли да спреш алкохола?
- Разбира се, че искам. Половината ми заплата отива местния бар.
- Е, ми спри го тогава...
- Да, но така цялата ми заплата ще отива при жената