Регистрация

Какво ще правиш днес

- Какво ще правиш днес?
- Не знам...
- А утре?
- Същото.