Регистрация

Никога не питайте по този начин

Никога не питайте по този начин:
- Може ли да ти задам един въпрос?
По-правилното е:
- Може ли да ти задам втори въпрос?