Регистрация

С колко хубави жени си спал

- С колко хубави жени си спал до сега?
- С нито една!
- Е, нали се хвалеше, че таланта ти е да сваляш хубави жени?!
- Да, но жена ми не оценява този мой талант...