Регистрация

Скъп адвокат

Един човек отишъл при много известен и скъп адвокат:
- Колко взимате за един въпрос?
- 200 лева
- Не е ли малко скъпичко?
- Да, и до тук вече ми дължите 400 лева!