Регистрация

Слънце мое

- Скъпа, искаш ли да бъдеш слънце за мен?
- Разбира се, любов моя!
- Тогава отдалечи се от мен на 150 милиона километра